english

résidence – 1905

Laetitia Benichou, avec Guillaume Talbi (France), Shasha Liu(Chine), Yi Fei Zhang (Chine) et Sui Xin Xu (Chine)

1er – 30 septembre 2013
Shenyang, Chine

http://www.sy1905.cn